De visie, missie en kernwaarden van je organisatie verbeelden

Een mooie workshop gedaan met de leiders van de onderwijs organisatie COG
I.p.v. praten en vergaderen de missie, visie en kernwaarden omzetten in beelden leverde veel plezier en inzichten op. Een groot wandkleed is het eindresultaat en wordt gebruikt bij de volgende besprekingen en komt in het gebouw te hangen.
Een super leuke opdracht!