Cursussen en workshops Kunst en zingeving

Cursus Kunst, zingeving en spiritualiteit is momenteel niet beschikbaar.
Wordt in de zomermaanden gegeven ind de vorm van losse workshops

Heb je belangstelling, laat het weten.


Bovenstaande begrippen zijn door de eeuwen heen een logische combinatie geweest. We leven in een beeldcultuur, maar zijn de diepte van beeldtaal vaak kwijtgeraakt. Als jij benieuwd bent naar deze unieke verbinding van kunst en zingeving en je wil verdiepen in beelden, kunst en bezinning, dan is deze cursus echt iets voor jou. Je hoeft geen kunstkenner of gelovig te zijn om hier van te genieten.
We nemen tijd om te kijken, ervaren, bezinnen, voor stilte en interactief verwerken.
De 4 thema’s die behandeld zullen worden zijn:
1) Hoop en liefde
2) Natuur en spiritualiteit
3) Lijden sterfelijkheid en dood
4) God en (on) geloof

Cursus Kunst en mensbeelden start in 2023
Ieder mens heeft opvattingen over het leven; kunstenaars dus ook.
In deze cursus gaan we een aantal kunststromingen en kunstwerken bekijken en welke opvattingen over de mens en maatschappij hieraan ten grondslag zouden kunnen liggen. Daarmee gaan we interactief aan de slag en reflecteren zo ook op onze eigen kijk op de wereld. De kunststromingen die behandeld zullen worden zijn:
1) De mens is het product van toeval en het leven is absurd
2) De mens is het autonome middelpunt van de kosmos en de natuur is bezield
3) De mens is een creatie van God:  krachtig en kwetsbaar in een gebroken wereld
4) De mens is een bewegende machine in een meetbare werkelijkheid
Data volgen nog. Laat weten of je hier belangstelling voor hebt via het contactformulier.

Klik hier om terug te gaan naar de rubriek ‘Aanbod’.