Workshop Liefde

De wereld lijkt wel vol van haat en polarisaties.
Wat moet je dan nog met een thema als liefde?
Met velen geloof ik dat uiteindelijk de zachte krachten zullen overwinnen.
Tijdens deze workshop gaan we het thema liefde onderzoeken,
inspiratie delen en omzetten in allerlei beelden met verschillende materialen. Voor iedereen, die zin heeft hier beeldend en persoonlijk mee op verkenning te gaan.

Workshop “Verbeeld jouw waarden”

Afgelopen zaterdag gaf ik een workshop aan een familie van 10 personen met als thema “Jouw waarden verbeelden”
Heel mooi hoe d.m.v. het werk van iedereen gesprekken op gang kwamen en er verbinding ontstond met elkaar.
Dat was precies de wens, die de familie naar mij had uitgesproken:
“We willen iets met kunst en zingeving en verbinding met elkaar”.
Dan luister ik naar het verhaal en ontstaan er vanzelf mooie ideeën om dit vorm te geven. Ik werd verrast door de toewijding, waarmee iedereen aan de slag ging, de prachtige beelden en bijbehorende verhalen. Dan ervaar ik zoveel dankbaarheid en vreugde om dit te kunnen faciliteren en even deel te zijn van een groep mooie mensen.

Seminar Burn out; van Breekpunt naar keerpunt d.m.v. gevoels- en beeldtaal

“Het geknakte riet zal niet worden verbroken….”

Seminar van Become 11 januari 2020 van 13.00 – 17.30 uur
Atelier Verbeelding Ede.


Onze maatschappij vol dynamiek, verwachtingen en prikkels stuwt je vaak in allerlei richtingen, waarbij je gemakkelijk voorbij gaat aan jezelf. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en gaat ondanks je vermoeidheid en concentratieproblemen door. Je wilt dingen juist goed doen (neiging tot perfectionisme) en ook al vertelt je intuïtie dat het beter is om iets ‘niet’ of juist ‘wel’ te doen zet je nog een extra stap. Je hebt behoefte aan waardering én bent gevoelig voor zingeving. Je ervaart gevoelens van tegenzin en zinloosheid en toch ga je dapper door. Totdat je op een dag opmerkt: ik red het niet meer, ik ben op, overbelast of je hebt tot je verdriet een burn out opgelopen. Een breekpunt in je leven.

In dit seminar nemen we je met gevoels- en beeldtaal mee in een proces van kennis en beleving hoe je wél weer naar jezelf kunt luisteren, de signalen van je lichaam kunt opvangen en serieus gaat nemen. Weer durft te spelen en los te laten, je beeldtaal te activeren. Weer te vertrouwen op je hart, je intuïtie, je verbeelding en dat ‘goed’ goed genoeg is. Je neemt een mooi eindproduct mee naar huis. Je breekpunt transformeren in een keerpunt is mogelijk!

Doelgroep: iedereen, die te maken heeft met [bijna] burn out / bore out. Dat kan vanuit eigen ervaring of i.v.m. iemand uit je kring van familie, personeel, collega´s etc.

Het seminar wordt gegeven door Dori Canters en Janna Beek, trainers van Be(ek).come
Dorie is kunstenaar, docent tekenen en schilderen bij Atelier Verbeelding. Ze heeft zelf de transformatie van breekpunt naar keerpunt doorleefd en deelt hiervan met haar schilderijen en tekeningen.
Janna is auteur van het boek Gevoelstaal, leef van binnenuit en heeft een intensief proces doorgemaakt van het hoofd naar het hart. Ze heeft ruim dertig jaar ervaring als psycho-sociaal therapeut, trainer en is initiator van Be(ek).come.

Datum: Zaterdagmiddag 11 januari van 13.00 – 17.30 uur.
Otterloseweg 18 a 6718 ZM Ede.
Kosten: 65 euro, inclusief thee en koffie en beeldmateriaal.

Tip: Begin aan het boek Gevoelstaal, leef van binnenuit!

Opgeven via de website www.b-come.nl (product: van breekpunt naar keerpunt).

Boek Gevoelstaal komt uit!

Het boek ‘Gevoelstaal’ van Janna Beek, waarmee ik werk tijdens de trainingen Become & Imagine komt eind november uit!
Ik ben er trots op deel te zijn van het Become team van landelijke trainers o.l.v. Janna Beek.

Zie onderstaand onze missie:

Kijk eens op de website:

www.b-come.nl

Maak kennis met Become op zaterdag 11 januari van 13.00 – 17.00, 2020 in ons seminar
Burn out : Van breekpunt naar keerpunt.
D.m.v. gevoelstaal en beeldtaal.

Lezingen door Janna Beek en Dorie Canters, waarbij we je meenemen in een proces van kennis, ervaringen, tips, gevoels- en beeldtaal. Zo maak je een persoonlijke reis tijdens deze seminar. Je gaat ook beeldend aan de slag met de interactieve onderdelen. Doelgroep: iedereen, die te maken heeft met burn out / bore out. Dat kan vanuit eigen ervaring of i.v.m. iemand uit je kring van familie, personeel, collega´s etc.

Atelier Verbeelding Otterloseweg 18 a 6718 ZM Ede.
Geef je op via
dorie@b-come.nl of dcanters@atelierverbeelding.nl.

Kosten: € 60 pp.

Ontdek jouw beeldtaal!

“Hebben jullie ervaring met verbeeldingsoefeningen?”, vroeg ik aan een groepje deelnemers van een van mijn workshops.
Er kwam een aarzelende ontkenning.
Deze groep van drie vrouwen hadden zichzelf ABSOLUUT NIET CREATIEF! verklaard.
Je snapt voor welke uitdaging ik stond en mijn handen en de rest jeukten om met hen aan de slag te gaan.

Ik had een aantal korte opdrachten met diverse materialen bedacht, waarvan ik er twee inleidde met een verbeeldingsoefening.
Dat is even wennen als je dat nooit hebt gedaan, maar levert een aantal interessante beelden en informatie op.
Het onderbewuste maakt verbinding met het bewuste deel van ons brein en zo ontstaan vaak verrassende beelden en nieuwe creatieve mogelijkheden.
Ik geef altijd duidelijk aan dat het mijn rol is om te faciliteren, te stimuleren en te inspireren. De cursist heeft zelf regie en is verantwoordelijk voor het eigen proces. Daarmee zet ik mensen in hun eigen ruimte en vrijheid.

De beeldtaal, die ontstaat n.a.v. de verschillende opdrachten is authentiek en ook kwetsbaar. Er ligt iets van jezelf in het ontstane werk en er kan zomaar iets aan de oppervlakte komen wat in woorden [nog] niet is gezegd of gedacht.
Daar ga ik heel behoedzaam mee om, stel soms wat vragen, zodat de cursist meer inzicht krijgt en weer verder kan. Ook het aanleren van vaardigheden als kleur- en materiaalgebruik stuur ik bij waar nodig.
“Ik wil mezelf in die ruimte tekenen, maar ik kan niet tekenen”, is een veelgehoorde verzuchting. Dan geef ik een aantal eenvoudige tips hoe je, soms bijna abstract, iets kan vormgeven. Vaardigheden zijn nl. te leren net als het leren van een taal.

En als dan aan het einde van de middag, na uren hard en geconcentreerd werken de eindwerkstukken worden getoond, dan genieten we van het plezier en het proces dat doorlopen is met een verrassend resultaat bovendien. Wat een voorrecht om iets van zelfvertrouwen, creativiteit, vrijheid en verbeelding vrij te mogen zetten bij mensen, die hiernaar verlangen, maar niet goed weten waar, wat en hoe te beginnen.

Cursisten verbeelden hun eigen verhaal met diverse materialen en technieken.