Algemene Voorwaarden

De tarieven voor de cursussen, workshops en trainingen staan vermeld op de website. Alle prijzen zijn inclusief btw. Het verschuldigde bedrag dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus,workshop of training betaald te zijn via overschrijving op banknummer: Atelier Verbeelding NL56KNAB0259356042 mmv van het product of via het toegestuurde betaalverzoek.
Atelier Verbeelding beroept zich op het feit dat elk kalenderjaar per 1 januari tariefwijzigingen kunnen plaatsvinden.

Arrangementen van 5 x 2 lessen dienen binnen 3 maanden te worden gebruikt; Arrangement van 10 lessen binnen 6 maanden en arrangement van 20 lessen binnen een jaar. Daarna vervallen de rechten van de cursist en verplichtingen van het atelier.

Bij verhindering van een les, dient de cursist zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. De les kan dan op een later moment worden ingehaald.. Als een training of workshop wordt afgezegd van 10 dagen tot 24 uur van te voren, wordt geen geld teruggegeven. Er kan in overleg naar een andere datum gekeken worden.

Bij een te late afmelding of niet aanwezig zijn, geldt dat lesmoment als een betaalde les en worden kosten in rekening gebracht of afgeschreven van het arrangement.Indien de docent door omstandigheden is verhinderd, zal in goed overleg een inhaalmoment worden gepland.

Bij een eerste kennismaking zal het atelier een eenvoudig intake formulier invullen samen met de cursist, waarin contactgegevens staan vermeld en dat de cursist instemt met de algemene voorwaarden en privacy regeling.

Wettelijke aansprakelijkheid: Atelier Verbeelding is niet aansprakelijk voor vermissingen/of diefstal van of schade aan goederen van cursisten. Het atelier heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en voor alles wat daarbuiten valt is AV niet aansprakelijk.

Als er bij een cursist sprake is van een allergie bv notenallergie of allergie voor verven, pigmenten of drijfgassen van vernissen etc, dan dient dat voor aanvang van de cursus of workshop vermeld te worden. Het atelier zal dan in goed overleg met de cursist een regeling treffen om deze stoffen zo veel mogelijk te vermijden tijdens de lessen van de betreffende cursist.

Atelier Verbeelding is niet aansprakelijk voor aandoeningen, voortkomend uit het gebruik van de materialen en voedsel/drank gebruikt in het atelier.

Is een cursist niet tevreden over een cursus of product, dan kan er een klacht worden ingediend bij het atelier. Beide partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een goede oplossing te komen. In overige gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

Atelier Verbeelding – Dorie Canters,
Ede, Nederland